ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ ՓԲԸ
Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով
ՀՀ, ք․ Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 10 շենք,«Պիացցա Գրանդե» բիզնես կենտրոն, 2-րդ հարկ, 110 տարածք

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Shareholder
structure
Apricot Capital CJSC

ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ ՓԲԸ-ն Հայաստանում 2022 թվականին գրանցված և լիցենզավորված ներդրումային ընկերություն է, որը մատուցում է բրոքեր-դիլերային, ակտիվների կառավարման և խորհրդատվական ծառայություններ։ Մեր թիմը բաղկացած է ֆինանսական համակարգում մեծ գիտելիքներ և փորձ ունեցող լավագույն մասնագետներից։ Մեր անհատ և ինստիտուցիոնալ հաճախորդներին տրամադրում ենք ծառայությունների լայն շրջանակ ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ արտասահմանյան կապիտալի շուկաներում:

ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ ԵՎ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐ

Բաժնետեր՝ Վարդան Ամարյան - 100% 
Գործադիր տնօրեն՝ Վաչիկ Գևորգյան, տգթ․, Սի-Էֆ-Էյ 

ՀԻՄՆԱԴԻՐ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

ԲՐՈՔԵՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ ՓԲԸ-ն տեղական և արտասահմանյան միջնորդ բրոքերների և բորսաների միջոցով ապահովում է հասանելիություն համաշխարհային ֆինանսական շուկաներին։ Մեր հաճախորդները հնարավորություն ունեն ընտրել միջազգային շուկաներում շրջանառվող ֆինանսական գործիքների լայն շրջանակից՝  CLEARSTREAM և EUROCLEAR համակարգերում ուղղակի վերջնահաշվարկի հասանելիությամբ:

ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ ՓԲԸ-ն իր հաճախորդներին առաջարկում է տարբեր ռազմավարություններով ակտիվորեն կառավարվող փաթեթներ և ETF-ներ: Մեր խոշոր հաճախորդներին տրամադրում ենք նաև իրենց անհատական կարիքներին համապատասխան կառավարվող հաշիվներ:

Մեր բոլոր փաթեթների աուդիտն իրականացվում է հեղինակավոր անկախ ծառայություններ մատուցող ընկերությունների կողմից:

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ ՓԲԸ-ի փորձառու թիմը կարող է խորհրդատվություն տրամադրել ընկերություններին կապիտալի կառուցվածքի, կորպորատիվ ռազմավարության հարցերի և կորպորատիվ վերակազմակերպման հետ կապված այլ խորհրդատվական ծառայությունների վերաբերյալ: Բացի այդ, մենք իրականացնում ենք հետազոտություններ, խորը ֆինանսական վերլուծություններ և տրամադրում ենք արժեթղթերով գործարքների հետ կապված ընդհանուր ներդրումային առաջարկներ:

Սակագներ՝
Նոր սակագներ (գործում են 30․05․2023-ից)
Հին սակագներ (գործում են մինչև 30.05.2023-ը)
ԷԿ-Դեպոզիտար գործառնությունների սակագներ

Պահանջվող փաստաթղթեր

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2023թ. առաջին եռամս. ֆին. հաշվետվություններ
2022թ. չորրորդ եռամս. ֆին. հաշվետվություններ

ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ 

«ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ –ի յուրաքանչյուր հաճախորդ իրավունք ունի իր սպասարկման հետ կապված դժգոհություններ ունենալու դեպքում ներկայացնել Բողոք Ընկերությանը։ Բողոքների ներկայացման և քննարկման կարգն ու ժամկետները սահմանված են ընկերության՝ Հաճախորդների Բողոքների քննության Ընթացակարգում:

Հաճախորդն իր Բողոքը պետք է ներկայացնի գրավոր` առձեռն հանձնելով կամ փոստով ուղարկելով «ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ-ի` ՀՀ, Վ․Սարգսյան 26/1, «Էրեբունի պլազա» բիզնես կենտրոն, 8-րդ հարկ, 812 հասցեում գտնվող գրասենյակ, կամ ուղարկել էլեկտրոնային փոստով` info@apricotcapital.am հասցեով: Ֆիզիկական անձ Հաճախորդը հնարավորություն ունի ներկայացնելու Ընկերության և իր միջև կնքվող գործարքից բխող պահանջները Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին:

Ֆինանսական համակարգի հաշտարար.

Հասցե` ՀՀ, 0010, ք. Երեւան, Մ. Խորենացի փողոց 15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ

Հեռախոս` +374 (60) 70-11-11

Ֆաքս` +374 (10) 58-24-21

Էլ. փոստ`: info@fsm.am

Կայք՝: www.fsm.am

Աշխատանքային ժամեր՝ 09:00 - 18:00, բացի հանգստյան և տոն օրերից: Ընդմիջման ժամն է` 13:00 - 14:00

«ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ-ն Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից հրաժարվելու վերաբերյալ համաձայնագիր չի կնքել:

Բողոքների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար հաճախորդները կարող են զանգահարել +374 60 707111 հեռախոսահամարով:

Ցանկացած անձ իրավունք ունի ստանալու «ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ-ի վերաբերյալ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ, 120-րդ հոդվածներով, 126-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված տեղեկությունները:

Վճարումը` անվճար: Ժամկետը` գրավոր դիմումը ստանալուն հաջորդող 3-րդ աշխատանքային օրը, բացառությամբ եթե տվյալ տեղեկության տրամադրման համար այլ ժամկետ չի սահմանված. Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով. առձեռն` ընկերության գրասենյակում, էլեկտրոնային փոստով` info@apricotcapital.am հասցեով, կամ փոստով` ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Վ․ Սարգսյան 26/1, «Էրեբունի պլազա» բիզնես կենտրոն, 8-րդ հարկ, 812 գրասենյակ:

Բողոք ներկայացնելու համար կարող եք օգտվել հետևյալ հղումներից՝

· Ի՞նչ անել, եթե ունեք բողոք

· Հաճախորդի բողոքի ներկայացման հայտ-դիմում

ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

ՀԱՍՑԵ

ՀՀ, ք․ Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 10 շենք,«Պիացցա Գրանդե» բիզնես կենտրոն, 2-րդ հարկ, 110 տարածք

Էլ․ հասցե՝
Ընդհանուր հարցերի համար՝ info@apricotcapital.am
Ներդրումային ծառայությունների համար՝ brokerage@apricotcapital.am

ՀԵՌԱԽՈՍ

+374 (60) 70-71-11
+374 (98) 22-28-81