ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ ՓԲԸ
Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով
ՀՀ, 0010, ք․ Երևան, Վ․ Սարգսյան 26/1, «Էրեբունի պլազա» բիզնես կենտրոն, 8-րդ հարկ, 812 գրասենյակ

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Shareholder
structure
Apricot Capital CJSC

ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ ՓԲԸ-ն Հայաստանում գրանցված և լիցենզավորված ներդրումային ընկերություն է, որը մատուցում է բրոքեր-դիլերային, ակտիվների կառավարման և խորհրդատվական ծառայություններ։ Մեր թիմը բաղկացած է ֆինանսական համակարգում մեծ գիտելիքներ և փորձ ունեցող լավագույն մասնագետներից։ Մեր անհատ և ինստիտուցիոնալ հաճախորդներին տրամադրում ենք ծառայությունների լայն շրջանակ ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ արտասահմանյան կապիտալի շուկաներում:

ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ ԵՎ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐ

Բաժնետերեր՝ Դավիթ Ամարյան- 75%, Վարդան Ամարյան - 25% 
Գործադիր տնօրեն՝ Վաչիկ Գևորգյան, տգթ․, Սի-Էֆ-Էյ 

ՀԻՄՆԱԴԻՐ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

ԲՐՈՔԵՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ ՓԲԸ-ն տեղական և արտասահմանյան միջնորդ բրոքերների և բորսաների միջոցով ապահովում է հասանելիություն համաշխարհային ֆինանսական շուկաներին։ Մեր հաճախորդները հնարավորություն ունեն ընտրել միջազգային շուկաներում շրջանառվող ֆինանսական գործիքների լայն շրջանակից՝  CLEARSTREAM և EUROCLEAR համակարգերում ուղղակի վերջնահաշվարկի հասանելիությամբ:

ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ ՓԲԸ-ն իր հաճախորդներին առաջարկում է տարբեր ռազմավարություններով ակտիվորեն կառավարվող փաթեթներ և ETF-ներ: Մեր խոշոր հաճախորդներին տրամադրում ենք նաև իրենց անհատական կարիքներին համապատասխան կառավարվող հաշիվներ:

Մեր բոլոր փաթեթների աուդիտն իրականացվում է հեղինակավոր անկախ ծառայություններ մատուցող ընկերությունների կողմից:

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ ՓԲԸ-ի փորձառու թիմը կարող է խորհրդատվություն տրամադրել ընկերություններին կապիտալի կառուցվածքի, կորպորատիվ ռազմավարության հարցերի և կորպորատիվ վերակազմակերպման հետ կապված այլ խորհրդատվական ծառայությունների վերաբերյալ: Բացի այդ, մենք իրականացնում ենք հետազոտություններ, խորը ֆինանսական վերլուծություններ և տրամադրում ենք արժեթղթերով գործարքների հետ կապված ընդհանուր ներդրումային առաջարկներ:

ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ 

«ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ –ի յուրաքանչյուր հաճախորդ իրավունք ունի իր սպասարկման հետ կապված դժգոհություններ ունենալու դեպքում ներկայացնել Բողոք Ընկերությանը։ Բողոքների ներկայացման և քննարկման կարգն ու ժամկետները սահմանված են ընկերության՝ Հաճախորդների Բողոքների քննության Ընթացակարգում:

Հաճախորդն իր Բողոքը պետք է ներկայացնի գրավոր` առձեռն հանձնելով կամ փոստով ուղարկելով «ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ-ի` ՀՀ, Վ․Սարգսյան 26/1, «Էրեբունի պլազա» բիզնես կենտրոն, 8-րդ հարկ, 812 հասցեում գտնվող գրասենյակ, կամ ուղարկել էլեկտրոնային փոստով` info@apricotcapital.am հասցեով: Ֆիզիկական անձ Հաճախորդը հնարավորություն ունի ներկայացնելու Ընկերության և իր միջև կնքվող գործարքից բխող պահանջները Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին:

Ֆինանսական համակարգի հաշտարար.

Հասցե` ՀՀ, 0010, ք. Երեւան, Մ. Խորենացի փողոց 15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ

Հեռախոս` +374 (60) 70-11-11

Ֆաքս` +374 (10) 58-24-21

Էլ. փոստ`: info@fsm.am

Կայք՝: www.fsm.am

Աշխատանքային ժամեր՝ 09:00 - 18:00, բացի հանգստյան և տոն օրերից: Ընդմիջման ժամն է` 13:00 - 14:00

«ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ-ն Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից հրաժարվելու վերաբերյալ համաձայնագիր չի կնքել:

Բողոքների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար հաճախորդները կարող են զանգահարել +374 60 707111 հեռախոսահամարով:

Ցանկացած անձ իրավունք ունի ստանալու «ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ-ի վերաբերյալ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ, 120-րդ հոդվածներով, 126-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված տեղեկությունները:

Վճարումը` անվճար: Ժամկետը` գրավոր դիմումը ստանալուն հաջորդող 3-րդ աշխատանքային օրը, բացառությամբ եթե տվյալ տեղեկության տրամադրման համար այլ ժամկետ չի սահմանված. Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով. առձեռն` ընկերության գրասենյակում, էլեկտրոնային փոստով` info@apricotcapital.am հասցեով, կամ փոստով` ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Վ․ Սարգսյան 26/1, «Էրեբունի պլազա» բիզնես կենտրոն, 8-րդ հարկ, 812 գրասենյակ:

Բողոք ներկայացնելու համար կարող եք օգտվել հետևյալ հղումներից՝

· Ի՞նչ անել, եթե ունեք բողոք

· Հաճախորդի բողոքի ներկայացման հայտ-դիմում

ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

ՀԱՍՑԵ

APRICOT CAPITAL CJSC

ՀՀ, 0010, ք․ Երևան, Վ․ Սարգսյան 26/1, «Էրեբունի պլազա» բիզնես կենտրոն, 8-րդ հարկ, 812 գրասենյակ

ՀԵՌԱԽՈՍ

+374 (60) 70-71-11
+374 (98) 22-28-81